نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

۱۴ مطلب با موضوع «نمونه سوالات رایگان پیام نور» ثبت شده است

نمونه سوالات متون حقوقی به زبان خارجه ارشد

نمونه سوالات متون حقوقی به زبان خارجه ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس متون حقوقی به زبان خارجه ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات بهمراه پاسخنامه درس متون حقوقی به زبان خارجه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

عنوان درس: متون حقوقی به زبان خارجه

کد درس: 1223150

 

 دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات متون فقه 1 ارشد

نمونه سوالات متون فقه 1 ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس متون فقه 1 ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات بهمراه پاسخنامه درس متون فقه 1 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

عنوان درس: متون فقه 1

کد درس:1223148

 


دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات اصول فقه 1 ارشد

نمونه سوالات اصول فقه 1 ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس اصول فقه 1 ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس اصول فقه 1 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

عنوان درس: اصول فقه 1

کد درس: 1223149


دانلود فایل

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ارشد

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس آیین دادرسی مدنی ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

عنوان درس: آیین دادرسی مدنی

کد درس: 1223143

 

دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات حقوق اسلامی تطبیقی ارشد

نمونه سوالات حقوق اسلامی تطبیقی ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس حقوق اسلامی تطبیقی ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس حقوق اسلامی تطبیقی ارشد کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی , حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان درس: حقوق اسلامی تطبیقی

کد درس: 1223158-1223136


دانلود فایل

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

مجموعه نمونه سوالات فلسفه حقوق ارشد

مجموعه نمونه سوالات فلسفه حقوق ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس فلسفه حقوق ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس فلسفه حقوق کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی , حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان درس: فلسفه حقوق

کد درس: 1223118


دانلود فایل

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ارشد

نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی , حقوق بین الملل

عنوان درس: حقوق بین الملل خصوصی , حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)

کد درس: 1223097-1223146


دانلود فایل

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات مسئولیت مدنی ارشد

نمونه سوالات مسئولیت مدنی ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس مسئولیت مدنی ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات بهمراه پاسخنامه درس مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87

رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی , حقوق خصوصی , حقوق بین الملل

عنوان درس: مسئولیت مدنی

کد درس: 1223104-1223120-1223147 دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات رشته آموزش ریاضی پیام نور

نمونه سوالات رشته آموزش ریاضی پیام نور


توضیحات

نمونه سوالات رشته آموزش ریاضی پیام نور

 
reshte-payamnor-[www.RDaneshjoo.ir]

مجموعه سوالات کامل رشته آموزش ریاضی بهمراه پاسخنامه صحیح دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

 

نام دروس رشته آموزش ریاضی

اصول فلسفه آموزش و پرورش

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات

آمار و احتمال 2 – کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع

آموزش ریاضی 1

آموزش ریاضی 2

آنالیز ریاضی 1

آنالیز عددی

تاریخ و فلسفه ریاضی

توابع مختلط

روانشاسی تربیتی 2

روش تحقیق

ریاضی عمومی 3

ریاضیات گسسته – مبانی ترکیبیات

زبان تخصصی ریاضی

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

فیزیک پایه  و آزمایشگاه

کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع

مبانی برنامه ریزی درسی

مبانی علوم ریاضی – مبانی ریاضیات

مبانی هندسه – هندسه هذلولوی

معادلات دیفرانسیل

نکات مهم : هدف تیم وب سایت راهنمای دانشجو برای راحت بدست آوردن کل نمونه سوالات رشته مورد نظر شما با تمامیه دروس هایش و با تمامیه نیمسال های موجود در اینترنت بوده است شما با یک بار خریداری مجموعه کامل نمونه سوالات رشته مورد نظر خود دیگر زحمتی برای بدست آوردن نمونه سوالات به خود هموار نخواهید کرد در ضمن هدیه راهنمای دانشجو برای خریداران مجموعه رشته ها این است که نیمسال های جدید مربوط به رشته شما را به ایمیلتان به صورت رایگان ارسال می نمایید.

تعداد فایل : 497

تعداد درس : 21

حجم فایل : 59 مگابایت


دانلود فایل

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات رشته آمار و کاربردها پیام نور

نمونه سوالات رشته آمار و کاربردها پیام نور


توضیحات

نمونه سوالات رشته آمار و کاربردها پیام نور

 reshte-payamnor-[www.RDaneshjoo.ir]

 

مجموعه سوالات کامل رشته آمار و کاربردها بهمراه پاسخنامه صحیح دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

 

نام دروس رشته آمار و کاربردها

احتمال 1

احتمال 2

آشنایی با احتمال و آمار فازی

آشنایی با نظریه تصمیم

آشنایی با نظریه صف

آمار ریاضی (برآوردیابی)

آمار ریاضی 2

آنالیز عددی

آنالیز عددی 2

بهینه سازی خطی

بهینه سازی غیرخطی

ترکیبات و کاربردها

جبر خطی

رگرسیون

رگرسیون 2

روش های چند متغیره پیوسته 2

روشهای آماری

روشهای چند متغیره پیوسته 1

روشهای چند متغیره گسسته

روشهای ناپارامتری

روشهای نمونه گیری 1

روشهای نمونه گیری 2

ریاضی 1

ریاضی عمومی 2

ریاضیات گسسته

سریهای زمانی 1

شبیه سازی

طرح آزمایش های 1

طرح آزمایشهای 2

فرآیندهای تصادفی 1

فیزیک عمومی

کنترل کیفیت آماری

مبانی احتمال

مبانی آنالیز ریاضی

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1

مبانی جغرافیای جمعیت

مبانی علوم ریاضی

مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

محاسبات آماری

معادلات دیفرانسیل

نرم افزارهای ریاضی

نظریه گراف و کاربردهای آن

نکات مهم : هدف تیم وب سایت راهنمای دانشجو برای راحت بدست آوردن کل نمونه سوالات رشته مورد نظر شما با تمامیه دروس هایش و با تمامیه نیمسال های موجود در اینترنت بوده است شما با یک بار خریداری مجموعه کامل نمونه سوالات رشته مورد نظر خود دیگر زحمتی برای بدست آوردن نمونه سوالات به خود هموار نخواهید کرد در ضمن هدیه راهنمای دانشجو برای خریداران مجموعه رشته ها این است که نیمسال های جدید مربوط به رشته شما را به ایمیلتان به صورت رایگان ارسال میکند. 

 

تعداد فایل : 812

تعداد درس : 43

حجم فایل : 123 مگابایت


دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور


توضیحات

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور

 reshte-payamnor-[www.RDaneshjoo.ir]

 

مجموعه سوالات کامل رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بهمراه پاسخنامه صحیح دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

 

نام دروس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

اصول فلسفه آموزش و پرورش

اصول و فلسفه تربیت بدنی

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

آسیب شناسی ورزشی

آشنایی با کامپیوتر – کاربرد کامپیوتر در مدیریت

آمادگی جسمانی 1

آمادگی جسمانی 2

آناتومی انسان – مبانی آناتومی حرکت

بدمینتون 1

بدمینتون 2 (علمی)خواهران

بسکتبال 1 – علمی

بسکتبال 2

بهداشت ورزش

تاریخ تربیت بدنی

تربیت بدنی در مدارس

تربیت بدنی و ورزش معلولین

تغذیه و ورزش

تنیس روی میز 1

تنیس روی میز 2 خواهران

تهیه و کاربرد  مواد و وسایل آموزشی

حرکات اصلاحی

حرکت شناسی ورزشی

حقوق و اخلاق ورزشی – حقوق ورزشی

دو میدانی 1

دو میدانی 2

رشد و تکامل حرکتی

روانشناسی تربیتی – جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان

روانشناسی کودک و نوجوان

روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

زبان تخصصی 1

زیست شناسی -زیست شناسی عمومی

ژیمناستیک 1

ژیمناستیک 2

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

سنجش اندازه گیری در تربیت بدنی

شنا 1

شنا 2

شیمی ( تربیت بدنی )

علم تمرین 1

علم تمرین 2

فوتبال 1 – برادران

فوتبال 2 – برادران – عملی

فیزیک – تربیت بدنی

فیزیولوژی انسانی – فیزیولوژی انسان

فیزیولوژی ورزش 1

فیزیولوژی ورزش 2

فیزیولوژی ورزش 3

کشتی 1 برادران

کشتی 2

کمکهای اولیه

مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه

مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

متون خارجی تخصصی 2

مدیریت تاسیسات ورزشی

مدیریت سازمانهای ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

مقدمات بیومکانیک ورزشی

مقدمات روش تحقیق – تربیت بدنی

والیبال 1

والیبال 2

هندبال 1

هندبال 2

یادگیری حرکتی

نکات مهم : هدف تیم وب سایت راهنمای دانشجو برای راحت بدست آوردن کل نمونه سوالات رشته مورد نظر شما با تمامیه دروس هایش و با تمامیه نیمسال های موجود در اینترنت بوده است شما با یک بار خریداری مجموعه کامل نمونه سوالات رشته مورد نظر خود دیگر زحمتی برای بدست آوردن نمونه سوالات به خود هموار نخواهید کرد در ضمن هدیه راهنمای دانشجو برای خریداران مجموعه رشته ها این است که نیمسال های جدید مربوط به رشته شما را به ایمیلتان به صورت رایگان ارسال میکند. 

تعداد فایل : 1823

تعداد درس : 64

حجم فایل : 230 مگابایت


دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

مجموعم نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور

مجموعم نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور


توضیحات

مجموعم نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور

12

مجموعه نمونه سوالات بهمراه پاسخنامه صحیح نیمسال اول 95-94 دانشگاه پیام نور سوالات به صورت کد درس دسته بندی شده است و بدون تگ تبلیغاتی و آرم و علائم تبلیغاتی می باشد.

کلیه فایل ها :1484

 

هدیه در نظرگرفته شده برای این مجموعه : لینک دانلود آپدیت جدید سوالات و پاسخنامه ها به ایمیل خریداران به صورت رایگان ارسال می شود.

دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

مجموعه کامل نمونه سوالات پیام نور

مجموعه کامل نمونه سوالات پیام نور


توضیحات

مجموعه کامل نمونه سوالات پیام نور

12

مجموعه کامل سوالات بهمراه پاسخنامه صحیح ( کارشناسی ) دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 87 فاقد پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 87-86 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 87-86 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 86-85 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 86-85 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 85-84 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 85-84 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 84-83 فاقد پاسخنامه

تعداد نیمسال های مجموعه (کارشناسی) 30 نیمسال میباشد.

 

مجموعه کامل سوالات بهمراه پاسخنامه صحیح ( کارشناسی ارشد ) دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

تعداد نیمسال های مجموعه ( کارشناسی ارشد ) 20 نیمسال میباشد.


این بسته شامل تخفیف ویژه میباشد که تا چند مدته دیگر به قیمت قبلی خود باز میگردد قیمت قبلی این مجموعه 125000 تومان بوده ولی اکنون 90000 تومان میباشد. توصیه ما به شما دوستان عزیز این است که اول قیمت این مجموعه را با قیمت دیگر سایت ها مقایسه کنید و بعد با اطمینان خریداری نمایید.

 

ارسال به تمام نقاط کشور رایگان میباشد .

توضیحات لازم : مجموعه سوالات دانشگاه پیام نور در 5 DVD دسته بندی شده است دوستان عزیز بعد از خرید آدرس منزل یا محل کار و شماره تماس و کدپستی خودتان را به این شماره 09191822403 sms کنید تا در اسرع وقت ارسال گردد.

نکات مهم : مجموعه سوالات بدون تگ تبلیغاتی طبقه بندی شده است. بیش از 1003000 هزار فایل می باشد. قیمت پیشنهادی خود را به این شماره 09191822403 پیامک کنید.

هدیه در نظر گرفته شده برای این محصول : عزیزانی که این محصول را خریداری نمایند به محض اضافه شدن نیمسال های جدید لینک دانلود به صورت رایگان به ایمیل خریدار ها ارسال می گردد.


دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات مقدمه علم حقوق

نمونه سوالات مقدمه علم حقوق

نمونه سوالات پیام نور

توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس مقدمه علم حقوق

کلمات کلیدی: مقدمه علم حقوق,سوالات پیام نور با جواب,علم حقوق,مقدمه علم حقوق پیام نور,حقوق,نمونه سوالات

Introduction-to-questions-of-law

مجموعه نمونه سوالات درس مقدمه علم حقوق به همراه پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲
سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۰ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۸۹ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۸۸ با جواب
نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷
سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب


نمونه سوالات پیام نور

الف) مبنای حقوق: (1). 1. مبنای حقوق را تعریف کنید . 2. مکاتب حقوقی را که حول مبنای حقوق مطرح شده است نام ببرید و اصول هرکدام را در یک سطر توضیح دهید.
دانشجوی گرامی پاسخنامه های این درس هم اکنون آماده می باشد و به آخرین صفحه سوالات هر ترم متصل گردیده است. آلوخ با سابقه ای 3 ساله توانسته بیش از 150 هزار فایل ...

دانلود نمونه سوال درس مقدمه علم حقوق پیام نور

دانلود نمونه سوالات مقدمه علم حقوق با جواب ,. دانلود رایگان سوالات مقدمه علم ... تستی تشریحی پاسخنامه رایگان نمونه سوال مقدمه علم حقوق ,. دانلود امتحان مقدمه علم حقوق , ...

دانلود رایگان نمونه سوال مقدمه علم حقوق نیمسال اول 92 پیام نور ...

دانلود رایگان نمونه سوال مقدمه علم حقوق نیمسال اول 92 پیام نور با پاسخنامه. ... دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 92-91 حقوق پیام نور همراه با پاسخنامه ...

دانلود رایگان نمونه سوالات مقدمه علم حقوق - نمونه سوالات پیام نور

کلمات جستجو شده در گوگل (دانلود رایگان نمونه سوالات مقدمه علم حقوق) دانلود نمونه سوال درس مقدمه علم حقوق پیام نوردانلود نمونه سوال درس مقدمه علم حقوق پیام.

دانش حقوق - نمونه سوالات تشریحی درس مقدمه علم حقوق و کلیات ...

نمونه سوالات تشریحی در س مقدمه علم حقوق و کلیات حقوق. 1- موضوع و هدف علم حقوق چیست؟ 2- بنیان ها و ارکان اساسی ایجاد و شکل گیری حقوق را نام برده و یک مورد را به ...
دانلود نمونه سوالات مقدمه علم حقوق پیام نور - نمونه سوال درس مقدمه علم حقوق نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه - نمونه سوال درس مقدمه علم حقوق نیمسال دوم 92-93 ...
جزوه درسی مقدمه علم حقوق بر مبنای کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان جزوه ای ارزشمند برای دانشجویان حقوق خاصه دانشجویان جدیدالورود آخرین ورودی هادانلود کتاب مقدمه ...

۲۳ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - 60 سوال کتاب مقدمه ی علم حقوق ناصر کاتوزیان با جواب! ... برچسب‌ها: نمونه سوالات مقدمه ی علم حقوق , اموزش مقدمه ی علم حقوق , جزوه مقدمه ی علم حقوق ...

مقدمه علم حقوق :: دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور

جستجوهای مربوط به نمونه سوالات مقدمه علم حقوق

نمونه سوالات مقدمه علم حقوق کاتوزیان

نمونه سوالات مقدمه علم حقوق دانشگاه ازاد

نمونه سوالات تشریحی مقدمه علم حقوق

دانلود رایگان نمونه سوالات مقدمه علم حقوق

نمونه سوال مقدمه علم حقوق پیام نور با جواب

نمونه سوالات مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان

نمونه سوالات تشریحی مقدمه علم حقوق کاتوزیان

نمونه سوال حقوق جزای عمومی 1


نمونه سوالات پیام نور۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی