نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

۱۰ مطلب با موضوع «نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور» ثبت شده است

نمونه سوالات متون حقوقی به زبان خارجه ارشد

نمونه سوالات متون حقوقی به زبان خارجه ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس متون حقوقی به زبان خارجه ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات بهمراه پاسخنامه درس متون حقوقی به زبان خارجه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

عنوان درس: متون حقوقی به زبان خارجه

کد درس: 1223150

 

 دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات متون فقه 1 ارشد

نمونه سوالات متون فقه 1 ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس متون فقه 1 ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات بهمراه پاسخنامه درس متون فقه 1 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

عنوان درس: متون فقه 1

کد درس:1223148

 


دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات اصول فقه 1 ارشد

نمونه سوالات اصول فقه 1 ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس اصول فقه 1 ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس اصول فقه 1 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

عنوان درس: اصول فقه 1

کد درس: 1223149


دانلود فایل

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ارشد

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس آیین دادرسی مدنی ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

عنوان درس: آیین دادرسی مدنی

کد درس: 1223143

 

دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات حقوق اسلامی تطبیقی ارشد

نمونه سوالات حقوق اسلامی تطبیقی ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس حقوق اسلامی تطبیقی ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس حقوق اسلامی تطبیقی ارشد کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی , حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان درس: حقوق اسلامی تطبیقی

کد درس: 1223158-1223136


دانلود فایل

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

مجموعه نمونه سوالات فلسفه حقوق ارشد

مجموعه نمونه سوالات فلسفه حقوق ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس فلسفه حقوق ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس فلسفه حقوق کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی , حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان درس: فلسفه حقوق

کد درس: 1223118


دانلود فایل

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ارشد

نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی , حقوق بین الملل

عنوان درس: حقوق بین الملل خصوصی , حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)

کد درس: 1223097-1223146


دانلود فایل

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

نمونه سوالات مسئولیت مدنی ارشد

نمونه سوالات مسئولیت مدنی ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس مسئولیت مدنی ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات بهمراه پاسخنامه درس مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87

رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی , حقوق خصوصی , حقوق بین الملل

عنوان درس: مسئولیت مدنی

کد درس: 1223104-1223120-1223147 دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

مجموعم نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور

مجموعم نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور


توضیحات

مجموعم نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور

12

مجموعه نمونه سوالات بهمراه پاسخنامه صحیح نیمسال اول 95-94 دانشگاه پیام نور سوالات به صورت کد درس دسته بندی شده است و بدون تگ تبلیغاتی و آرم و علائم تبلیغاتی می باشد.

کلیه فایل ها :1484

 

هدیه در نظرگرفته شده برای این مجموعه : لینک دانلود آپدیت جدید سوالات و پاسخنامه ها به ایمیل خریداران به صورت رایگان ارسال می شود.

دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی

مجموعه کامل نمونه سوالات پیام نور

مجموعه کامل نمونه سوالات پیام نور


توضیحات

مجموعه کامل نمونه سوالات پیام نور

12

مجموعه کامل سوالات بهمراه پاسخنامه صحیح ( کارشناسی ) دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 87 فاقد پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 87-86 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 87-86 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 86-85 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 86-85 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 85-84 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 85-84 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 84-83 فاقد پاسخنامه

تعداد نیمسال های مجموعه (کارشناسی) 30 نیمسال میباشد.

 

مجموعه کامل سوالات بهمراه پاسخنامه صحیح ( کارشناسی ارشد ) دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه جدید

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

تعداد نیمسال های مجموعه ( کارشناسی ارشد ) 20 نیمسال میباشد.


این بسته شامل تخفیف ویژه میباشد که تا چند مدته دیگر به قیمت قبلی خود باز میگردد قیمت قبلی این مجموعه 125000 تومان بوده ولی اکنون 90000 تومان میباشد. توصیه ما به شما دوستان عزیز این است که اول قیمت این مجموعه را با قیمت دیگر سایت ها مقایسه کنید و بعد با اطمینان خریداری نمایید.

 

ارسال به تمام نقاط کشور رایگان میباشد .

توضیحات لازم : مجموعه سوالات دانشگاه پیام نور در 5 DVD دسته بندی شده است دوستان عزیز بعد از خرید آدرس منزل یا محل کار و شماره تماس و کدپستی خودتان را به این شماره 09191822403 sms کنید تا در اسرع وقت ارسال گردد.

نکات مهم : مجموعه سوالات بدون تگ تبلیغاتی طبقه بندی شده است. بیش از 1003000 هزار فایل می باشد. قیمت پیشنهادی خود را به این شماره 09191822403 پیامک کنید.

هدیه در نظر گرفته شده برای این محصول : عزیزانی که این محصول را خریداری نمایند به محض اضافه شدن نیمسال های جدید لینک دانلود به صورت رایگان به ایمیل خریدار ها ارسال می گردد.


دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید مرادی