نمونه سوالات مسئولیت مدنی ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس مسئولیت مدنی ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات بهمراه پاسخنامه درس مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87

رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی , حقوق خصوصی , حقوق بین الملل

عنوان درس: مسئولیت مدنی

کد درس: 1223104-1223120-1223147 دانلود فایل